Back

Acești Termeni și Condiții de utilizare guvernează accesul dumneavoastră pentru utilizarea platformei  academiapentrueconomiecirculară.ro și vă informează cu privire la termenii și condițiile în care organizația noastră vă furnizează oricare dintre serviciile enumerate pe website-ul nostru. Prin accesarea sau utilizarea platformei sunteți de acord sa respectati Termenii si Condițiile de utilizare.

Dacă alegeți să vizitati site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor Termeni și Condiții.

Platforma academiapentrueconomiecirculară.ro este deținută de către Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”, cu sediul social pe Calea Dorobanților, 71-73 Jud. Cluj, email office@ircem.ro

 1. Ce este academiapentrueconomiecirculară.ro

Este o platformă de cursuri și materiale educative create pentru facilitarea accesului la cursuri de formare și materiale educative din paradigma economiei circulare.

Academia va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a pune la dispoziția clienților materiale cât mai calitative, actuale și relevante domeniului care face obiectul cursului.

În acest scop și pentru a asigura o gestionare eficientă a materialelor de pe site, academia își rezervă dreptul de a elimina materialele care nu mai prezintă interes, care au fost înlocuite cu materiale actualizate, care nu vor mai atinge un anumit standard calitativ, care din orice alte asemenea motive vor fi considerate neoportune ori pentru care a expirat dreptul de difuzare negociat cu formatorii creatori de cursuri. Prin urmare, societatea nu garantează menținerea constantă a tuturor materialelor  pe academiapentrueconomiecirculară.ro .

 1. Principii care guvernează colaborarea cu Academia

Academia crede cu tărie și sustine următoarele principii și valori:

 • respectarea strictă a legislatiei aplicabile și onestitatea absolută către clienti:
 • angajamentul rezultând din respectarea integrală a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate;
 • competiția loială și respingerea totală a competiției neloiale;
 • necunoașterea prevederilor prezenților Termeni și Conditii nu poate fi invocată, sub nicio formă
 • formularul de înscriere tine loc de contract și naște drepturi și obligații atât pentru Academie, cât și pentru beneficiarii sau indirecți ai serviciilor prestate de Academie.
 • prin completarea și transmiterea formularului de înscriere, beneficiarul servicilor iși asumă respectarea tuturor prevederilor cuprinse în Termeni si Conditii.
 1. Drepturile și obligațiile Academiei

Drepturi

 1. Academia are dreptul să refuze furnizarea servicilor oferite clienților pe motivul unui comportament neadecvat, care contravine bunelor moravuri în momentul interacțiunii cu reprezentanții Academiei, precum și în situatia în care există sume restante neachitate față de Academie.
 2. Academia are dreptul să modifice oricând programul de formare profesională pentru o mai bună desfãsurare a acestuia și pentru facilitarea accesului la servicile oferite clienților.
 3. În cazul în care nu s-a întrunit numărul minim de participanți, Academia își rezervă dreptul de a amâna cursul, pentru a nu fi afectată calitatea acestuia. În acest caz, clienții au optinea de a alege dacã doresc să participe la următorul curs sau să li se returneze bani plătiți.
 4. În cazul în care, din motive temeinice, o personă resursă – formator nu poate participa la curs, Academia poate oferi o soluție alternativă, prin înlocuirea formatorului cu un altul, fără să fie afectată calitatea serviciului oferit.

3.2 Obligații

 1. Academia se obligă să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în vigoare, punând accent pe calitatea formării profesionale.
 2. Academia se obligă să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfășurării activităților de formare profesională.
 3. Academia se obligă să dețină toate autorizările și să îndeplinească toate condiițile legale necesare prestării serviciilor ofertate.
 4. în cazul în care apar modificări substanțiale ale serviciilor ofertate, Academia se obligă să informeze de îndată clientul cu privire la modificările respective.
 5. Academia se obligă să înmâneze participanților, la finalizarea cursurilor, diplome, respectiv certificate care să ateste participarea acestora la cursuri. Certificatele și diplomele sunt eliberate de către Academie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 6. Academia se obligă să emită factura fiscală pentru servicile comandate, confirmate și verificate împreună cu clientul.
 7. Academia se obligă să anunțe de îndată clientul asupra oricăror modificări neprevăzute apărute pe perioada de desfășurare a servicilor.

 

 1. Drepturile și obligațiile clientului

4.1 Drepturi

 1. Clientul are dreptul să primească serviciile comandate și achitate în conformitate cu oferta Academiei.
 2. Clientul are dreptul să primească documentele care să ateste participarea/absolvirea programului de formare și alte documente necesare.
 3. Clientul are dreptul să formuleze plângeri sau sesizări referitoare la orice problemă aparută în legatură cu serviciile oferite de Academie.

4.2 Obligații

 1. Clientul se obligă să aibă o conduită civilizată în relația cu formatorii și personalul salariat al Academiei și să înțeleagă că un comportment sau atitudine neadecvată poate conduce la refuzul furnizării serviciilor oferite.
 2. Clientul se obligă să aducă la cunoștință Academiei orice problemă legată de servicile oferite/prestate.
 3. Clientul se obligă să nu înregistreze activitățile cuprinse în serviciul de formare profesională prin orice mijloace tehnice audio-video.
 4. Clientul se obligă să cunoască faptul că formularul de înscriere ține loc de contract, cu toate drepturile și obligațiile generate de acesta.
 5. Clientul se obligă să cunoască faptul că înscrierea la cursuri se face în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii formularelor de înscriere.
 6. Clientul se obligă să cunoască faptul că, în lipsa confirmăii telefonice sau prin e-mail a înscrierii/comenzii, Academia are dreptul de a refuza prestarea servicilor comandate.
 7. Clientul se obligă să cunoască faptul că retragerea de la un curs/anularea unei comenzi se face exclusiv în scris, pe e-mail la adresa: office@ircem.ro, cel târziu pâna la data emiterii facturii de către Academie.
 8. Conditii pentru utilizarea platformei Circular Economy Academy (ircem.ro)

Pentru a putea accesa serviciile puse la dispoziție prin intermediul platformei, trebuie să vă înscrieți la unul dintre cursurile prezente pe platforma Circular Economy Academy (ircem.ro). Înscrierea se face prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de înscriere. Aveti obligatia de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adevat, complet, corect și real.  

După efectuarea plății, veți primi pe email toate informațiile necesare pentru autentificarea pe platformă și alte informații utile pentru cursul ales.  

 1. Dreptul de retragere

Retragerea de la cursurile organizate de Academie se poate face cu o notificare, prin email la adresa: office@ircem.ro. Operatori nostri vor prelua si procesa notificarea dvs. în cel mai scurt timp posibil. Acest lucru se poate face până la data emiterii facturii de către Academie. Din acest motiv, veți fi contactat/ă telefonic pentru confirmare chiar înainte de emiterea facturii.

Dreptul de retragere se operează în termen de maximum 14 de zile calendaristice calculat de la data înregistrării formularului de înscriere (conform art. 9 alin.2 lit. a) din OUG 34/2014) si poate fi folosit o singură data și doar în situația în care nu ați dat acordul emiterii facturii. Mai exact, nu permitem inregistările succesive, cu retrageri succesive.

În cazul în care doriti să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă prin email, la adresa: office@ircem.ro. Vă rugăm să ne comunicați datele dumneavoastră complete și denumirea cursului la care vreți să renunțați.

În cel mai scurt timp, veți primi prin email o confirmare a înregistrăii cererii dumneavoastră de retragere. Cererea de retragere va fi primită numai dacă respectați termenul de 14 zile calendaristice de la data înregistrării și nu s-a emis factura aferentă cursului, în urma confirmării dvs.

Totodata, cererea de retragere va fi admisă doar în ipoteza în care nu ați mai înregistrat nicio cerere în acest sens.

 1. Răspundere si limitări

Prin accesul la platormă vă asumați răspunderea pentru menținerea confidențialități datelor de Cont (user si parolă) și a materialelor la care veți avea acces, pentru care Academia iși rezervă drepturile de autor, conform legislației în vigoare.

Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin completarea formularului de înscriere. Prin accesarea platformei, acceptați în mod express și neechivoc Termenii si condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior completării formularului de înscriere, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Este responsabilitatea dumneavoastră să vă conformați cu ultima ediție din Termenii și Condițiile în vigoare în orice moment.

Academia nu iși asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a acestui site.

 

 1. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, aspecte legate de platforma Circular Economy Academy (ircem.ro) ne va fi comunicată direct, prin email la adresa office@ircem.ro .

Nemulțumirea dvs. va fi inregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștință noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuii la petreceri private sau in orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste actiuni.

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data la care a apărut situatia reclamată.

 1. Proprietate intelectuală

Conținutul și toate celelalte materiale disponibile pe platforma Circular Economy Academy (ircem.ro) incluzând, fară limitare, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra elementelor de grafică, textelor, fotografiilor, clipurilor video și audio și a altor programe online comercializate prin intermediul site ului (în mod colectiv “Conținutul*) sunt proprietatea IRCEM.

Nu sunt permise copierea, reproducerea, reutilizarea, retransmiterea, adaptarea, publicarea, elaborarea, postarea, încărcarea, distribuirea, modificarea, difuzarea sau generarea de lucrări derivate cu privire la oricare conținut, în orice mod, inclusiv în scopuri publice sau comerciale, fără acordul scris în prealabil la Academie sau proprietarului respectivelor materiale.

Academia iși rezervă în mod expres toate drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conținut disponibil pe site. Nu vi se acordă niciun/nicio drept/licență în legatură cu oricare continut inclus pe site. Academia poate urmări să exercite drepturile de proprietate intelectuală în măsura maximă permisă de lege, inclusiv pentru urmărirea penală. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

 1. Despăgubiri

Prin folosirea Platformei Circular Economy Academy (ircem.ro) sunteți de acord să despăgubiți și să apărați Academia în cazul oricăror litigii, reclamații, obligații de despăgubire, costuri (inclusiv, dar nu numai onorarii avocatiale) sau orice alte sume de bani datorate direct sau indirect, rezultate din: (i) folosirea de catre dumneavoastrã a serviciilor oferite pe platforma Circular Economy Academy (ircem.ro); (ii) încălcarea de către dumneavoastră a oricărei clauze din prezenții Termeni și Condiții; (iii) încălcarea de către dumneavoastră a legii sau a drepturilor proprietarului platformei; (iv) orice fel de pretenție formulată de un terț cu privire la daunele cauzate de conținutul transmis sau postat de dumneavoastră.

Acesta obligatie va continua și după ce încetează cursul la care participați.

În cazul în care ne considerăm prejudiciați, vom exercita toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziție.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site ul nostru .

 1. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neîntelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz contrat să fie supuse instanțelor competente din România.

 1. Separabilitate

Dacă oricare parte din acești Termeni și Condiții este declarată a fi nelegală, nulă sau neaplicabilă de către o instanță competentă, atunci respectiva parte va fi sparată și eliminată, în măsura unei asemenea ilegalități, nevalabilități sau neaplicabilități, iar părțile rămase ale acestor Termeni și Condiți vor râmâne în deplină vigoare și vor continua să fie obligatorii și aplicabile în măsura maximă permisă de lege.

 1. Dispoziții finale

Academia își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, partial sau în totalitate servicile puse la dispozitia clientilor prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Promoțiile oferite de către Academia sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limitele și cu respectarea condițiilor de pe site.

 

close

Vrei să faci parte din comunitate?

Ne-ar plăcea să vă ținem la curent cu cele mai recente știri și oferte 😎