Back

MAI DEPARTE DE ȚINTELE DE REDUCERE A EMISIILOR DE CARBON

lei1,000.00

Category:

În contextul actual de schimbări climatice și deteriorare a ecosistemelor, cursul își propune să aprofundeze provocările majore legate de emisiile de carbon și alte impacturi antropogene asupra mediului. Această abordare didactică nu se limitează doar la identificarea problemelor, ci se extinde și la analiza lor complexă și interconectată.

Prima parte a cursului se concentrează pe detalierea surselor emisiilor de carbon, impactul lor asupra schimbărilor climatice și efectele secundare care pot deteriora calitatea vieții umane și a ecosistemelor. De la industrializare la modul în care viața cotidiană poate contribui la amprenta de carbon, cursanții vor obține o perspectivă holistică asupra contextului ecologic mondial.

În cea de-a doua parte a cursului, atenția se va îndrepta către soluții. Aici, principiile economiei circulare sunt prezentate ca o cale alternativă și sustenabilă de abordare a producției și consumului. Prin familiarizarea cu aceste principii, cursanții vor înțelege cum resursele pot fi refolosite, reciclate și reintroduse în ciclul de producție, minimizând astfel deșeurile și optimizând valoarea produselor și serviciilor.

Pe parcursul cursului, se vor folosi studii de caz, analize interactive și discuții în grup pentru a stimula gândirea critică și pentru a încuraja cursanții să identifice și să propună soluții inovatoare în domeniul lor de activitate. Acest curs este o combinație ideală între teorie și practică, oferind instrumentele necesare pentru a înțelege și aborda provocările legate de emisiile de carbon și pentru a contribui activ la tranziția către o economie circulară.