Back

GHID DE APLICARE A MODELULUI STANDARD PENTRU DNSH

lei1,000.00

Descriere:

Cursul “GHID DE APLICARE A MODELULUI STANDARD PENTRU DNSH ” este conceput pentru a ghida participanții în înțelegerea și aplicarea noii obligații europene, conform Regulamentului European în (UE) 2021/2139 & (UE) 2020/852. Acest principiu, DNSH – „Do No Significant Harm”, tradus ca “A nu prejudicia în mod semnificativ”, reprezintă un element cheie în evaluarea și conducerea activităților și investițiilor pentru a asigura că acestea nu aduc prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu. Astfel, aceste curs va pune accent pe promovarea și respectarea Drepturilor Omului, Normelor Sociale și ale Mediului în contextul dezvoltării afacerilor responsabile și sustenabile.

Obiectivele Cursului:

  • A oferi o înțelegere profundă a Principiului DNSH și a contextului legislativ european.
  • A îndruma participanții în evaluarea potențialului de prejudiciu semnificativ al diferitelor activități și investiții.
  • A oferi instrumente și metode pentru implementarea și monitorizarea acestui principiu în cadrul Programelor de finanțare.

Conținutul Cursului:

  1. Introducere în Principiul DNSH: Definiție, context legal, și relevanța acestuia în politica europeană de mediu.
  2. Cele Șase Obiective de Mediu: Explorarea obiectivelor de mediu protejate de DNSH, incluzând Atenuarea schimbărilor climatice; Adaptarea la schimbările climatice; Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, Tranziția către o economie circular, Prevenirea și controlul poluării și Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor
  3. Evaluarea și Mitigarea Riscurilor: Tehnici și metode pentru identificarea și evaluarea riscurilor de prejudiciu semnificativ.
  4. Cazuri de Studiu și Aplicații Practice: Examinarea unor exemple reale pentru a înțelege cum se aplică principiul în diferite contexte.
  5. Elaborarea și Implementarea de Strategii DNSH: Ghidare în dezvoltarea planurilor și strategiilor pentru a asigura conformitatea cu DNSH.

Public Țintă: Cursul este potrivit pentru antreprenorii sociali, studenții, tinerii profesioniști și oricine este interesat de dezvoltarea unei afaceri responsabile și etice, care ar putea fi supuse evaluării conform Principiului DNSH.

Durata: Cursul este structurat pe durata unei săptămâni și include atât lecții teoretice, cât și activități practice.

Rezultatul: Participanții vor dobândi cunoștințe și competențe esențiale pentru a evalua, planifica, și implementa activități și investiții în conformitate cu Principiul DNSH, aliniindu-se astfel la cerințele și valorile europene în domeniul protecției mediului.