Back

GESTIONAREA CIRCULARĂ A APEI: UN CADRU PENTRU TRANZIȚIE

lei1,000.00

Category:

Scopul acestui modul este de a evidenția importanța recirculării resurselor de apă, prezentate în contextul unei lumi cu resurse din ce în ce mai puține și cu o populație în continuă creștere. În cadrul modulului se prezintă situația resurselor de apă, limitele și constrângerile, dar se propun și idei aplicabile pentru a se realiza circularitatea în acest sector.

OBIECTIVELE MODULULUI
La finalul acestui modul, cursanții trebuie:•Să fie familiarizați cu terminologia specifică;
•Să fie conștienți că resursele sunt limitate;
•Să acorde importanță reutilizării resurselorde apă;
•Să aducă noi propuneri pentru a face acestsector cât mai circular.