Back

DESIGN CIRCULAR ȘI INOVAȚIE

lei0.00

Category:

Cursul “Design Circular și Inovație” abordează principiile și caracteristicile fundamentale ale design-ului circular, evidențiind modul în care produsele și serviciile pot fi concepute pentru regenerabilitate, durabilitate și eficiență în utilizarea resurselor. Acesta prezintă strategii și metode inovative  pentru circularitate, oferind cadrul necesar pentru aplicarea lor directă în fazele de design și manufactură.

Pentru a sprijini o înțelegere aprofundată, cursul se axează pe gândirea sistematică, care facilitează evaluarea ciclului de viață al produselor și serviciilor într-o manieră cât mai comprehensivă, analizând toate aspectele și impactul lor. Aceasta abordare sistemică furnizează instrumente esențiale pentru analiza și optimizarea lanțurilor valorice, evidențiind fiecare etapă din perspectiva circularității.

“Design Circular și Inovație” este structurat astfel încât să ofere atât cunoștințe teoretice, cât și competențe practice, încurajând participanții să adopte și să integreze principiile circularității în proiectele lor. La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili să plaseze circularitatea și inovația în centrul demersului lor profesional și creativ.