Back

BAZELE ECONOMIEI CIRCULARE

lei2,000.00

Economia circulară este un concept popularizat recent ca soluția pentru problemele de mediu și de echitate la nivel global. Literatura științifică , industrii, guverne și indivizi au început să sprijine trecerea de la o abordare liniară, reductivă a producției la o abordare holistică și sustenabilă, care închide bucla economiei liniare. Însă, pentru a înțelege și sprijini tranziția către o economie circulară, oamenii trebuie să fie echipați cu gândirea și conceptele potrivite. Scopul acestui curs introductiv este de a oferi o perspectivă fundamentală de bază asupra economiei circulare și a modului în care se poate realiza trecerea la o economie mai durabilă, regenerativă și circulară.

Cursul este structurat după 4 modele, după cum urmează:

þ Modulul 1. De la liniar la circular: Noțiuni introductive în economia circulară;

þ Modulul 2. Problematica deșeurilor și risipei în economia circulară;

þ Modulul 3. Circularitatea în design și manufactură;

þ Modulul 4. Circularitatea în practică: Modele circulare de business. 

Parcurgerea acesui curs presupune atât studiu teoretic și insușirea de concepte precum și o parte  practică aplicativă. Durata cursului este de 38 ore, fiind împărțit după cum urmează: partea teoretică- 28 de ore, partea practică- 8 ore respectiv evaluarea- 2 ore. Nivelul de înţelegere şi, implicit, utilitatea informaţiilor pe care le regăsiţi în fiecare modul pot fi sensibil optimizate dacă, în timpul parcurgerii suportului de curs, veţi consulta sursele bibliografice recomandate. Organizatorul acestui curs este Institutul pentru cercetări în economie circulară și mediu Ernest Lupan, o organizație de tip think-tank de cercetare, cu o experiență bogată în formarea și educarea resursei umane cât și în implementarea de proiectele naționale și europene de economie circulară.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BAZELE ECONOMIEI CIRCULARE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *