Back
15d1db4d-873a-4782-bfe0-4bd7268e8389

CSI.dr.ing.ec.Elena-Simina LAKATOS

Preşedinte şi director executiv IRCEM

Interesele profesionale ale Dr.ing. ec. Elena-Simina LAKATOS sunt legate de economia socială și ingineria mediului cu accent pe economia circulară. Are cunoștințe, abilități și experiență economică și tehnică: deține un B.A. în economie (2007) și un B.A. cu „Diplomă de onoare” în Ingineria Materialelor și a Mediului (2010). Este doctor în Inginerie și Management (2011), după ce și-a susţinut teza de doctorat abordând tematica responsabilităţii sociale corporative – „Parteneriate între companii și ONG-uri pentru sustenabilitatea companiilor, cu accent pe ONG-uri”. În 2011, Dr.ing. ec. Elena-Simina LAKATOS devine parte a Departamentului de Management și Inginerie Economică a UTCN, fiind implicată în principal în următoarele domenii de cercetare și predare: Dezvoltare durabilă cu focus pe economie circulară, Management strategic cu focus pe economie socială, Evaluarea întreprinderilor și Marketing și Management internațional, direcție care o ajută să dezvolte Institutul pentru Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” – IRCEM. Vezi mai multe

Other Members