Back

Implementat de către
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”

Durată
Noiembrie 2019- Decembrie 2021

Buget
7.521406,77 lei

Finanțator

Prograamul Operațional Capital Uman 2014-2020

„ASIST – Antreprenoriat Social şi Întreprinderi Sociale în Transilvania”

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea dezvoltării sectorului economiei sociale din regiunea de Nord-Vest a României prin consolidarea capacităţii intreprinderilor sociale de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă.

Obiectivul general al proiectului contribuie la obiectivul specific POCU 4.16,  ,,Consolidarea capacităţii întreprinderilor pe economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă si prioritatea de investiţie 9v “Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în intreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de munca” din cadrul axei prioritare 4 ,,Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 4.16 al POCU prin:

(1) desfăşurarea unui program de  formare profesională pentru ocupaţia de antreprenor în economia socială COR 112032 şi a unui program de perfecţionare a competenţelor antreprenoriale  pentru 120 persoane selectate să facă parte din grupul ţintă al proiectului;

(2) finanţarea a 21 de planuri de afaceri în vederea înfiinţării de întreprinderi sociale în regiunea de Nord-Vest a României,pentru care se vor aloca 55.000 EURO/ Start-Up;

(3) servicii personalizate de consiliere/consultanţă în domeniul antreprenoriatului şi a antreprenoriatului social pentru beneficiarii subvenţiilor pe perioada implementării planurilor de afacere, servicii de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate;

(4) dezvoltarea unei platforme de sprijin şi creare de parteneriate;

(5) un document de analiză a economiei sociale la nivel regional.

Proiectul, prin activităţile propuse, va genera un efect pozitiv pe termen lung contribuind la creşterea sustenabilităţii intreprinderilor sociale din regiunea de Nord-Vest a României.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul Noiembrie 2019- Noiembrie 2022.

Valoarea totală a proiectului este de 7.521.406,77 lei, din care 6.332.795,52 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă , iar 1.117.552,16 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 57.043.07 reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

close

Vrei să faci parte din comunitate?

Ne-ar plăcea să vă ținem la curent cu cele mai recente știri și oferte 😎